Derneğimiz Üyesi Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş Genel Müdürü Sn. Haşim Işık'ın Kaleme Aldığı Makale

Hakkımda...

Lisans eğitimimi ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, yüksek lisansımı Bilgi Üniversitesi MBA alanında tamamladım. Interbank’ta Banka Müfettişi olarak başladığım iş hayatımda, Dışbank ve Fortisbank’ta Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve Risk Yönetimi Grup Direktörü olarak çalıştıktan sonra, Ata Holding’te Hukuk, İç Denetim ve Bütçe-Raporlama Direktörlüğü görevini yürüttüm. Son 10 yıldır bünyesinde çalıştığım Doğan Holding’te önce Holding Genel Sekreteri, akabinde Sanayi, Ticaret ve Turizm Grup Başkan Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra hali hazırda Doğan Dış Ticaret şirketinin Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdürlüğü görevini yürütmeye devam ediyorum.

Teftiş ve risk yönetimi görevlerini yürüttüğüm dönemde; uluslararası alanda geçerliliği olan CIA (İç Denetim Sertfikası), CRSA (Kontrol Risk Özdeğerleme Sertifikası) ve CFE (Suistimal İnceleme Uzmanlığı Sertifikası) belgelerini almaya hak kazandım. Aynı dönemde kurucu başkan sıfatıyla ACFE Türkiye’nin (Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği Türkiye Temsilciliği) kuruluş çalışmalarına katkı sağladım. Pandemi dönemindeki kazanımlarımdan birisi olarak, ICF (International Coaching Federation) tarafından onaylanmış eğitim programını bitirerek PCC (Akredite Profesyonel Koç) sertifikasını edindim.

Halen mevcut görevlerime ek olarak DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye Hong Kong (asil) ve Türkiye Çin İş Konyesi (yedek) Yürütme Kurulu üyeliğini sürdürmekteyim. Öte yandan; Aydın Doğan Vakfı bünyesinde bursiyer öğrenciler için Mentörlük yaparken, Doğan Grubu bünyesindeki çalışanlarına Yönetici Koçluğu desteği vermekteyim.

Doğan Dış Ticaret...

Doğan Dış Ticaret, Doğan Holding bünyesinde 42 yıldır faaliyet gösteren sektörünün en köklü firmalarından birisidir. Faaliyetlerine otomotiv ve akü alanında başlayan şirketimiz, sonrasında su ürünleri ithalat ve ihracatıyla ilgilenmiş iken, son 30 yıllık dönemde ağırlıklı olarak yazı tabı kağıdı alanında faaliyet gösteren bir firma olmuştur.

Kurucumuz Sayın Aydın Doğan ve Doğan Ailesi’nin olağanüstü emekleri ile dolu 60 yıllık mazisiyle, ülkemizin köklü, saygın ve değerlerine bağlı bir Grubun parçasıyız. Grubumuzun genlerine işlemiş olan ticaret ahlakı ve kültürü bizim gibi Dış Ticaret işi yapan bir firmadaki en önemli itici güçtür.

Şirketimiz; son 25 yıldır ülkemizdeki kağıt pazarının en önemli oyuncularından biri olup, dünyanın en büyük kağıt üreticilerinden Stora Enso’nun da Türkiye Münhasır Mümessilidir. Bunun yanı sıra, irili ufaklı bir çok farklı kağıt üreticisinin de ülkemizdeki temsilciliğini yürütmektedir.

Şirketimiz bugün, deneyimli kadrosuyla beraber, toplamda 12.000m⊃2; alanda 2 adet gümrüklü 1 adet gümrüksüz depoda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Doğan Dış Ticaret, 2017 senesinde Türkiye’ deki 168. Şirket olarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi (AEO)’ ni almaya hak kazandı.  Müşterilerimiz ile stratejik ortak olduğumuz iş yapısında, tüm gümrük-ithalat işlemlerinin dünya standartları çerçevesinde yapılıyor olması müşteriler nezdinde de çok önemlidir. Müşterilerine katma değerli hizmet sunan Doğan Dış Ticaret için, operasyonların kusursuz, zamanında, belirtilen maliyetlerde gerçekleşiyor olması müşterilerimiz tarafından tercih edilme nedenlerimizdendir.

YYS kapsamında gümrükte yapılan işlemlerin kırmızı hatta düşmeden yeşil hatta kısa sürede tamamlanabiliyor olması, bu esnada oluşan maliyet ve zaman tasarrufu, Dış Ticaret Firması için çok önemli kaynaklardır.

Büyüdüğümüz Alanlar...

Biz, esas itibarıyla emtia ticareti yapan bir şirketiz. Kağıt sektöründeki ilişkilerimiz ve tecrübemizin katkısıyla karton ambalaj ve esnek ambalaj sektöründe ciddi fırsatlar gördük. Bu sektörler; kağıt, petrokimya ve alüminyum gibi emtiaları harmanlayıp katma değerli ürünler üretmekte ve ülkemizin bu alandaki gücüyle ihracata dayalı bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu anda dünyanın kuzey yarım küresinde yer alan ülkelerin neredeyse tamamından onlarca farklı ürününü ithal eden ve bu ürünleri müşterilerine temin eden bir şirketiz. Yaşadığımız tecrübe bize, son 5 yıldır değişen dış ticaret dinamiklerine uyum sağlayarak müşterilerine daha bütüncül çözümler sunan bir iş ortağı olmamız gerektiğini gösterdi. Bu noktada ortaya koymaya çalıştığımız hizmet, salt alım satımdan oluşan ticari bir ilişki değil. Müşterimizin üretim sürecinde ihtiyaç duyacağı hammadde olan emtiaya ilişkin tüm hizmetlerin ve süreçlerin desteklemesi, sunduğumuz hizmetin omurgasını oluşturuyor. Açmam gerekirse; müşterinin alıcısını, niteliğini ve fiyatını belirlediği bir ürünün alınıp, ithalat işlemlerinin tamamlandığı, gerek görülmesi halinde gümrüklü sahada muhafaza edildiği, stok finansmanının sağlandığı, hammaddenin ihtiyaç oldukça müşteriye gönderildiği ve böylece müşterinin minimum stok seviyesiyle üretim yapmasına olanak sağlandığı bir hizmetler bütünü olarak izah edebiliriz bu hizmetler bütününü. Bu noktada verdiğimiz hizmet ile aslında müşterinin hammadde temini ve ithalat operasyonlarındaki stratejik iş ortağı oluyoruz. Müşterimizin, ana işi olan üretim ve satışa odaklanmasına imkan veren bir kolaylaştırıcı olmayı hedefliyoruz. Apayrı bir organizasyon ve efor gerektiren; satın alma, ithalat, depolama, finansman vs süreçlerini anahtar teslim bir hizmet olarak müşterilerimize sunmamız onların ana işlerine odaklanmalarında büyük bir destek unsuru olmaktadır.

Hizmet Sunduğumuz Firmalar...

Bu ürün/hizmet bütününü sunduğumuz firmalar, genelde hafif sanayi alanında faaliyet gösteren üretim firmalarıdır. Görece düşük bir yatırım gerektiren ama işletme sermayesi ihtiyacı yüksek olan firmalarda, sunduğumuz bu hizmet/ürünün yüksek bir katma değere sahip olduğunu görmekteyiz. Özellikle yatırım sürecinde olan bu tür firmaların, sahip oldukları banka kredilerini yatırıma yönlendirmesi veya kendi müşterilerine vadeli satış yapmak durumunda olması, ellerindeki sınırlı sermayeyle mevcut kapasitelerini tam dolulukta işletmelerini zorlaştırıyor. Bu yönüyle baktığımızda kapasite kullanım oranını yüksek seviyede tutmaya çalışan, yatırım süreci devam eden, üretimde hammadde olarak emtia kullanan, yatırım maliyeti düşük ama işletme sermayesi ihtiyacı yüksek hafif sanayi şirketlerinin tamamının bu kapsamda olduğunu söyleyebiliriz.

Gelecek Beklenti ve Hedeflerimiz...

Ülkemize, ekonomimize ve potansiyelimize inanıyoruz. Her ne kadar içinde bulunduğumuz pandemi dönemi bazı sıkıntıları ihtiva etse de, beraberinde birçok fırsatı da getirecektir. Ülkemizin tüm unsurları ile bu fırsatlardan karlı çıkacağını düşünüyor ve üzerinde yoğunlaştığımız emtia ticaretinin bunun bir parçası olacağına inanıyoruz. Şirketimizin emtia ticareti konusunda mevcutta yürüttüğü stratejik işbirliklerini büyütmek ve yanlarına yenilerini eklemek üzere bir planımız söz konusudur. Ülkemizin 2023 hedefleri hepimizin malumu, biz de Şirket olarak 2023 yılına dair; Yazı Tabı kâğıdındaki pozisyonumuzu muhafaza eden, bununla birlikte ambalaj sanayii başta olmak üzere, ülkemizdeki üretici firmaların emtia temini konusundaki stratejik ortağı olmayı hedef olarak belirledik. Bu hedefimiz ile, YYS’nin yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getiren, avantajları ile şirketimizi geliştiren ve katma değer sağlayan bir firma olmaya devam edeceğiz.