8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Atfen Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet Altay YEGİN'in Mesajı

‘Dünyada Her Şey Kadının Eseridir.’

Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 8 Mart'ta kutlanan, uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.

Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü veya Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların cinsiyet ayrımcılığına karşı başkaldırısının adıdır.

150 yıl önce, eşit işe eşit ücret sloganıyla, kötü çalışma koşullarına karşı ölümü göze alarak mücadele başlatan kadınlar, isimleriyle anılmasalar da başlattıkları o yolculuğun kahramanı olmaya bugün de devam etmektedir.

Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı.

‘Dünyada Her Şey Kadının Eseridir’ veciz sözü; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e aittir. Genç Cumhuriyet döneminde çağdaş hukuk devleti kurmanın baş koşulunun toplum içinde erkeğe olduğu gibi kadına da sosyal, kültürel ve siyasal haklarını tanımak, bu haklara saygı göstermek olduğunu vurgulamış ve bu bağlamda çağdaşlaşmanın ve çağdaş bir toplum olabilmenin yolu ve yönteminin bu olduğunu kadın haklarının bir anlamda insan haklarının da ayrılmaz bir parçası olduğunu savunmuştur.

Ulu Önder Türk kadın haklarına Cumhuriyetin kuruluşunda ve sonrasında büyük önem vermiş ve kadınların haklarının kazanmasında kanuni düzenlemeler gerçekleştirmiştir.

Siyasal ve sosyal hakların kadın tarafından kullanılmasının insanlığın mutluluğu ve saygınlığı açısından gerekli olduğu, Türk kadınının, dünya kadınlığına elini vererek yine dünyanın barış ve güveni için çalışması en önemli hedefleri arasında yer almalıdır.

Tüm dünya, ülkemiz, üyelerimiz ve yönetim kurulunda görev alan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlar, saygılarımı sunarım.

Mehmet Altay YEGİN

Yönetim Kurulu Başkanı