Üye Olma Prosedürü

Üye olmak için istenilen belgeler aşağıdaki gibidir.

Öncelikle aşağıda yer alan Yönetim Kurulu kararı ile birlikte dilekçe-form doldurularak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Not: Karar alındıktan sonra noter onayına gerek bulunmamaktadır. Dilekçe ile birlikte form doldurularak ıslak imzalı olması ve imza sirküleri eklenerek tarafımıza gönderilmesi yeterlidir.

Üye Olma Prosedürü için tıklayınız.