Haberler

Haberler

Mevzuat Duyuruları

NEDEN ÜYE OLMALISINIZ ?

NEDEN ÜYE OLMALISINIZ ?

Türkiye'de dış ticaret alanında faaliyet gösteren Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kuruluşları bir araya getirmek, aralarında bilgi alışverişi, dayanışma ve eşgüdüm sağlamak, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi konusunda öneriler geliştirmek ve bu yolla dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak adına siz de üyelerimiz arasında olmalısınız.

Yetkilendirilmiş yükümlü sistemi kapsamında yararlanılan hak ve uygulama geliştirilmesi, dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan maliyet ve zaman kayıpların önüne geçilmesi, formalitelerin azaltılması, ilgili mevzuatın kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir hazırlanması sürecine yönelik olarak kar ve kazanç amacı gütmeden;

  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO) sahibi şirketleri bir araya getirmek suretiyle, aralarında dayanışma sağlamak,
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaları geliştirilmesi için ilgili bakanlık ile eşgüdüm ve işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı, seminer, panel ve konferans düzenlemek,
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü sistemin geliştirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası toplantılara temsilcileri aracılığıyla katılım sağlamak,
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi’ni (AEO) uygulayan farklı ülkeler düzeyinde araştırmalar yapmak, her türlü bilgi ve istatistiki verileri toplamak bu bilgileri üyeleri ile paylaşmak,
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sisteminin tanıtımı ve yararlanılan hak ve uygulamalar konularında kurs ve benzeri eğitim çalışmaları yapmak,
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi’nin (AEO) Dünya Gümrük Örgütü ve Avrupa Birliği nezdinde toplantı, uygulama ve mevzuatının takibini yapmak için Derneğimize üye olabilirsiniz.