Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Altay YEGİN'in YYS Derneği sektöre hizmet etmeye devam ediyor başlıklı kaleme aldığı makale "Nasıl Bir Ekonomi" gazetesinde yayımlandı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Altay YEGİN'in YYS Derneği sektöre hizmet etmeye devam ediyor başlıklı kaleme aldığı makale "Nasıl Bir Ekonomi" gazetesinde yayımlandı.

Amerikalı yazar Tom Robbins’inde dediği gibi “Doğmak ve ölmek kolaydı. Zor olan hayatın kendisiydi.”  Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği’ni kurmak da kolay olmadı. Dernek tüzel kişilik kazanıncaya kadar birçok zorluklarla karşılaşıldı.

YYS Derneği beş kurucu üye ile 31.05.2019 tarihinde kuruldu. Türkiye'de dış ticaret alanında faaliyet gösteren Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kuruluşları bir araya getirmek, aralarında bilgi alışverişi, dayanışma ve eşgüdüm sağlamak, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi konusunda öneriler geliştirmek ve bu yolla dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Ancak sonradan zor olanın dernek kurmak değil kurulu derneği idare ettirmek olduğunu kısa süre içinde anladık. Derneğe hizmet bir ücret karşılığında değil gönüllülük esasına göre veriliyordu.  Gönülden yapılan her şey başarı, başarı ise kişilere mutluluk vermektedir.

YYS Derneğinin kurulduğu 2019 yılından bugüne kadarki faaliyetlerini şöyle sıralayabiliriz:

 

Faaliyetlerimiz içerisinde çarkın dişlileri olan görüş ve önerilerimizi besleyen en önemli işlevi çalışma komisyonlarımız üstlenmektedir.

YYS Derneği bünyesinde Yönetim Kurulu’nun dönem çalışma programına ve stratejik plana uygun olarak belirlediği sayıda ve konularda komisyonlar kurulabilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerden gelen komisyon kurulması yönündeki tekliflerini de değerlendirerek gerekirse yeni komisyon oluşumlarını karara bağlayabilmektedir.

Her dönemin başında, yapılan Komisyonlar Ortak Toplantısı’nda Komisyonların çalışma ilke ve esasları, her komisyonun misyon, vizyon ve stratejik hedefleri açıklanmakta, komisyon üyelerine hizmet eden projeleri nasıl geliştirecekleri konusunda bilgi verilmektedir.

Komisyonların amacı, üyelerin dernek yönetimine daha aktif katılımlarının sağlanması ve Yönetim Kuruluna değişik etkinliklerin uygulanmasında yardımcı olarak derneğimiz vizyon ve misyonuna hizmet etmektir.

Komisyonlara üye olunması faaliyet döneminin başında tüm üyelere Yönetim Kurulu tarafından yapılan davet sonucu komisyon çalışmalarına gönüllü olarak katılmak isteyen üyelerin başvurusu ile gerçekleşmektedir.  Derneğe yeni katılan üyelerin komisyonlarda görev almaları için kendilerine Yönetim Kurulu tarafından ayrıca davet yazısı yazılmaktadır.

Komisyonların ihtiyaçları ve yeni üyenin tercihleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından ilgili komisyona alınmaktadır. Her komisyon için bir başkan ve raportör görevlendirilmektedir. Gerekli görülen hallerde birden fazla komisyon ortak toplantı yapabilmektedir. Komisyon Başkanı komisyonun çalışmalarından birinci derecede sorumlu olmaktadır. Komisyonlar yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, yönetim kurulunun dönem başında ortaya koyduğu ana projeler komisyonlar tarafından sadece bir yön gösterici rehber olarak alınmaktadır. O projelere ilişkin veya komisyonların kendi inisiyatifleri ile geliştirecekleri proje önerileri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

 YYS Derneği’nin çalışma komisyonları şunlardır:

Çağımızda sivil toplum kuruluşlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Şirketler “rekabet öncesi işbirliği ilkesi” çerçevesinde YYS Derneği’ndeki gibi örnek işbirlikleri geliştirme yolunda önemli mesafeler kat etmektedir.

 

 

 

Mehmet Altay YEGİN

Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı