Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Altay YEGIN
Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer YÜRÜ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Aysun YILMAZ
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
Nuray KARABIYIK
Yönetim Kurulu Saymanı
Yunus MUREN
Yönetim Kurulu Üyesi
Güler BAŞARAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Elçin İNAL
Yönetim Kurulu Üyesi