Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyon 

Derneğimizin misyonu ; hiçbir kar ve kazanç paylaşımı gayesi gütmeden , 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki ilgili hükümler ile uyumlu şekilde, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO) sahibi dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerinin temsilcilerini bir araya getirerek, ülkemizin dış ticaretini geliştirmek amacıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi ve bu kapsamda yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi için ilgili Bakanlıklar ile eşgüdüm ve işbirliği halinde çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

Vizyon

Derneğimizin vizyonu ; yetkilendirilmiş yükümlü sistemi kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi, dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan maliyet ve zaman kayıpların önüne geçilmesi, formalitelerin azaltılması,  ilgili mevzuatın kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir hazırlanması sürecine yönelik olarak;