YYSD Tüzük

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

Madde 1 - Derneğin Adı ve Merkezi:

Türkiye'de dış ticaret alanında faaliyet gösteren Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kuruluşları bir araya getirmek, aralarında bilgi alışverişi, dayanışma ve eşgüdüm sağlamak, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi konusunda öneriler geliştirmek ve bu yolla dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak üzere

Madde 2 - Derneğin Amacı:

Derneğin amacı : 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki ilgili hükümler ile uyumlu şekilde, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO)sahibi dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerinin temsilcilerini bir araya getirerek, ülkemizin dış ticaretini geliştirmek amacıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi ve bu kapsamda yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi için ilgili Bakanlıklar ile eşgüdüm ve işbirliği halinde çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmaktır. Dernek siyasetle uğraşmaz; kar ve kazanç paylaşma gayesi gütmez.

Devamını oku

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Altay YEGIN
Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer YÜRÜ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Aysun YILMAZ
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
Nuray KARABIYIK
Yönetim Kurulu Saymanı
Yunus MUREN
Yönetim Kurulu Üyesi
Güler BAŞARAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Elçin İNAL
Yönetim Kurulu Üyesi