Hakkımızda

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ (AEO) DERNEĞİ

Derneğimiz hakkında;

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO) sahibi dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin temsilcilerini bir araya getirerek, ülkemizin dış ticaretini geliştirmek amacıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi ve bu kapsamda yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi için ilgili Bakanlıklar ile eşgüdüm ve işbirliği halinde çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak amacıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği resmi olarak 31.05.2019 tarihinde 34-253-069 sıra numarası ile kurulmuş bulunmaktadır.

YYS Nedir ?

Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statü belgesidir.

2013 yılında mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından lanse edilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü bugün hız kesmeden 700’ün üstünde firmaya ulaşmıştır.

Türkiye'de dış ticaret alanında faaliyet gösteren Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kuruluşları bir araya getirmek, aralarında bilgi alışverişi, dayanışma ve eşgüdüm sağlamak, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi konusunda öneriler geliştirmek ve bu yolla dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak üzere "YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ (AEO) DERNEĞİ" adlı bir dernek kurulmuştur.