Kişisel Verilerin Korunması

Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması

Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimler için ve bunların devamlılığını sağlayarak, bilgisayar sayısı, ağ ve internet altyapısını geliştirecek faaliyetler için bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturulabilmesi adıan daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu konularda projeleri üretmek için destek almak.

Üretilen hizmet, proje ve geliştirilen davranış biçimlerinde Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği yararının daima ön planda tutulması. Tasarrufa yönelik çalışma biçimi. Kullanıcıların amaca yönelik eğitimi ve bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Dernek tüzüğümüzün 2. Maddesinde belirtildiği gibi;

Madde 2

Derneğin Amacı:
Derneğin amacı: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki ilgili hükümler ile uyumlu şekilde, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO)sahibi dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerinin temsilcilerini bir araya getirerek, ülkemizin dış ticaretini geliştirmek amacıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi ve bu kapsamda yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi için ilgili Bakanlıklar ile eşgüdüm ve işbirliği halinde çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmaktır. Dernek siyasetle uğraşmaz; kar ve kazanç paylaşma gayesi gütmez.

Bu bağlamda; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlamak Derneğimizin görevleri arasındadır.