Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Altay YEGİN'in YYS’nin askıya alınma nedenleri başlıklı yazısı "Nasıl Bir Ekonomi" gazetesinde yayımlandı

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Altay YEGİN'in YYS’nin askıya alınma nedenleri başlıklı yazısı "Nasıl Bir Ekonomi" gazetesinde yayımlandı

Gümrüklerdeki basitleştirme uygulamaları arasında en prestijli olanı “Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikası”dır. Sertifikanın kazanımı zor, askıya alınması veya iptal anlamındaki geri alınması kolaydır. Belgeye sahip olduktan sonra hangi hallerde sertifikanın askıya alınacağı Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 154 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

İşin özünde, hangi gerekçelerle YYS Sertifikalarının askıya alındığının bilinmesi halinde YYS sahibi firmaların kendi belgelerinin askıya alınmaması için  dikkat etmeleri gereken hususlar da ortaya çıkmaktadır. Bu gerekçeleri şöyleye sıralayabiliriz:

Sıralanan bu hallerde, askıya alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemleri etkilenmez. Ancak askıya alma işlemi sonrasında firmanın tüm dış ticaret işlemlerinin ağırlaşacağı; uzun dönemli planlama yapmanın güçleşeceği ve dış ticaret işlemlerine ilişkin maliyetlerin artacağı da bir gerçektir. 2024 yılı Ocak ayı verilerine göre 709 firmada YYS sertifikası bulunmakta olup, bunlardan 10 firmanın sertifikası “askıya alınmış” statüdedir.

YYS sahibi firmalar sürdürülebilirliği sağlamanın yanı sıra, yürürlükte bulunan yaklaşık 11.000 adet dış ticaret mevzuatında yer alan hükümlere uymakla yükümlüdür. Bu kadar geniş kapsamlı bir mevzuatı güncel olarak izlemek ve firmanın sorumluluklarını sıkı takip edebilmek için YYS sahibi firmaların organizasyon şemaları içinde uzman çalışanlardan oluşan bir “YYS Departmanı”na yer vermesi kaçınılmaz görülmektedir.