Dünya Gazetesi yazarı Sayın Sami ALTINKAYA ile Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Altay YEGİN keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Dünya Gazetesi yazarı Sayın Sami ALTINKAYA ile Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Altay YEGİN keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

https://www.dunya.com/kose-yazisi/koronavirus-dijitalizmi-hizlandiriyor/464962

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası dış ticareti hızlandırıyor

Dış Ticarette hızımızı artıracak her çalışma Türkiye’yi uluslararası rekabette on adım öne geçirecek. Bunun için Ticaret Bakanlığı yeni projeleri uygulamaya koyuyor. Kağıtsız beyannameye geçiş bunun en önemli adımlarından biri oldu. İhracatta 20 Ağustos 2019 tarihinde kağıtsız beyanname uygulamasıyla, beyannameler elektronik ortamda imzalanarak gümrük idaresine beyan edilmeye başladı. Aynı şekilde ithalatta da bu yılın şubat ve mart aylarında gümrüklerde beyannameler kağıtsız uygulanmaya başlandı.

Temel amaç gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi. Bunun ilk adımı da evraklarda yapılan basitleştirme olmalı. Yetkilendirilmiş Yükümlü Derneği (AEO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Altay Yeğin ile konuşuyoruz. Türkiye’de dış ticaret alanında faaliyet gösteren “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” sahibi kuruluşları bir araya getiren dernek yakın tarihte Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ı ziyaret etti. Amaç daha fazla dış ticaret ve katma değerli ihracat olunca, bunun daha hızlı nasıl yapılabileceği konusunda dernek Ticaret Bakanlığı’na görüşlerini aktardı.

YYS belgesi almak firmaların dış ticaretteki hızını artırıyor. AEO Başkanı Mehmet Altay Yeğin “Asıl serüven güvenlikten doğru. Amerika’da C-TPAT ile başlayan uygulama, Avrupa’da AEO ile tamamlandı. O dönem terörden korunma amaçlıyken, şu an ihtiyaçlar kapsamında yabancı sermayenin ve teknolojinin çekilmesi ve güvenilirlik ve ihracatı artırıcı bir duruma doğru evrilmiştir. Serbest bölgeleri hatırlayın. Turgut Özal’ın hayali, ABD’ de gördüğü imalatçı serbest bölgelerdi. Bu hayal bugün YYS ile yörüngesine oturmuştur. Bakanlığımız yapılan yönetmelik değişikliği ile imalatçı ve ihracatçıları ön plana çıkarılmıştır” dedi. Bunun için uygulanmakta olan Onaylanmış Statü Belgesi (OKSB) devrini tamamlıyor. 2018 yılında ilk olarak ithalatta mavi hat uygulaması kaldırılmıştı. İhracatta ise OKSB’nin yerini YYS-II ye bırakacağı görülüyor. Daha önce OKSB’si bulunan firmaların YYS-II ye geçişleri ise olmayanlara göre daha hızlı gerçekleşecek.

YYS’nin avantajları ise; uluslararası pazarlarda güvenilir olarak tanınma, tedarikçi olarak tercih edilme, karşılıklı tanıma anlaşması yapılan ülkelerde yetkilendirilmiş yükümlü olarak kabul edilme ve o ülkede sağlanan ayrıcalıklardan mütekabiliyet esasına dayanarak faydalanabilme imkanı veriyor. Ayrıca, boşaltma, yükleme, eşya ve aracın beklemesi gibi masrafların ortadan kalkması, daha ileri düzeyde planlama, tedarik masraflarının azalması ve tedarikçilerle işbirliğinin artması sağlanmış oluyor. YYS belgesi olması halinde uzun gümrük işlem süreleri düşerken, eşyanın ardiye, demuraj ve nakliye giderlerindeki düşüş yüzde 20’lere varıyor.

Ön izleme süreci 3 yıldan 5 yıla çıkıyor…

YYS yönetim kurulunun bakanlık ziyareti sırasında bakan yardımcısı Rıza Tuna Turagay şunları söyledi “ Yetkilerinizi artırdık ama sorumluluklarınızı da artırıyoruz. Sizlere güveniyoruz ve ön izleme sürecini 3 yıldan 5 yıla çıkarttık. Tabi ki sorumlulukların artırılması sonradan kontrol kapsamını da yönetmeliğe eklemiş oldu." Her ne kadar YYS’li olsanız da her an kapınızı bir müfettişin çalabileceği anlamına geliyor. Yapılan değişiklik başvuru sırasında var olan şartların 5 yıl sonra sağlayıp sağlamadığının da kontrolü anlamına gelmektedir. Dünyanın içinde bulunduğu ticari ve kaotik ortamında bu sürenin en azından 2 yıl daha uzatılması firmalara nefes aldırmıştır.