Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Beyannameye Ekleyecekleri Belgelerle ilgili yazı yayımlandı

Açıklama
Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin 114 /3 maddesi Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aşağıdaki şekilde değiştirilmişti. Konuya ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü bir yazı yayımladı.
“(3)Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin 44 nolu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannameleri hariç olmak üzere muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.”
Buna göre, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak;
- Beyannamenin 44 nolu kutusunda Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ilgili belgeler her durumda beyan edilecek,
- İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamelerinde; muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 nolu kutuda beyan edilen belgeler taranarak beyannameye eklenecek,
- İhracat ve antrepo rejimleri haricindeki gümrük beyannamelerinde; muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 nolu kutuda beyan edilen belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilecek,
- Tüm rejimler itibarıyla, beyannamenin 44 nolu kutuda beyan edilen söz konusu belgelerin, muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine tarama suretiyle eklenmesine gerek bulunmayacaktır.