Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Altay YEGİN'in Seçimli Genel Kurula Doğru başlıklı kaleme aldığı makale "Nasıl Bir Ekonomi" gazetesinde yayımlandı

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Altay YEGİN'in Seçimli Genel Kurula Doğru başlıklı kaleme aldığı makale "Nasıl Bir Ekonomi" gazetesinde yayımlandı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Derneği 31.05.2019 tarihinde kuruldu. Beş kurucu üye ile başladığı özverili yolculuğunda bugün 60’a yakın tüzel kişi üyesi bulunmaktadır. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı ile valiliğin onayladığı dernek tüzüğüne göre, iki yılda bir defa şubat ayı içerisinde Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak zorundadır.

2024 yılı Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Üçüncü Olağan Seçimli Genel Kurul Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile toplanacaktır. Her derneğin tüzüğünde yer aldığı gibi, olağan seçimli genel kurul süreci çağrı ile başlar. Genel Kurul, derneğe kayıtlı asıl üyelerden teşekkül eder ve seçimde her asıl üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği, kuruluş amacında da açıkça belirtildiği gibi Türkiye’de dış ticaret alanında faaliyet gösteren “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” sahibi kuruluşları bir araya getirmek, aralarında bilgi alışverişi, dayanışma ve eşgüdüm sağlamak, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi konusunda öneriler geliştirmek ve bu yolla dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Bu vizyon ile dernek, yetkilendirilmiş yükümlü sistemi kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi, dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan maliyet ve zaman kayıpların önüne geçilmesi, formalitelerin azaltılması, ilgili mevzuatın kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir hazırlanması sürecine yönelik olarak kâr ve kazanç amacı gütmeden faaliyetlerine devam etmektir.

Dernek tüzüğüne göre, Türkiye’de Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi her tüzel kişi üye olma hakkına sahiptir, bu kuruluşların yönetim kurulu tarafından veya tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından belirlenmiş en fazla bir kişi derneğe başvurabilir ve üye olabilmektedir.

Üçüncü Olağan Seçimli Genel Kurul ile oluşacak yeni yönetim kuruluna ışık tutması açısından, 2019 ile 2023 yılları arasında icra edilen dernek faaliyetlerini şöylece sıralamak isteriz:

* 18 kez farklı konularda eğitim düzenlendi.

* 67 adet makalemiz yayımlandı.

* 4 kez televizyon programına katılım sağlandı.

* 10 defa değişik yayın organlarına röportaj verildi.

* 6 kez Ticaret Bakanlığı’na giderek yetkililerle görüşüldü.

* 3 kez Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ziyareti gerçekleştirildi.

* 5 defa farklı sivil toplum kuruluşu, 1 defa da sanayi odası ziyareti gerçekleştirildi.

* 76 defa YYS mevzuatı konusunda bakanlığa öneri sunuldu. Bu önerilerimizden 28’i kabul edildi ve uygulamaya konuldu.

* 2 defa Ticaret Bakanlığı’na rapor sunuldu.

* 3 adet tanıtım filmi yayımlandı.

* 4 adet basılı ve dijital dergi yayımlandı.

* 11 kez seminer düzenlendi.

* 5 defa webinar düzenlendi.

* 4 defa başka kuruluşlar tarafından düzenlenen çalıştaya katılım sağlandı.

* Derneğimiz İspanya merkezli Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü Birliği'ne üye oldu.

* Derneğimizin kendi ERP Sistemi Kuruldu.

* Derneğimiz adına YYS Kariyer Portalı kuruldu.

* Derneğimiz, Ticaret Bakanlığı Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi’ne kabul edildi. Katılım sağlanan komitenin 2024- Eylem Planı’nda 5 önerimiz kabul edildi.

* Derneğimiz bünyesinde 5 çalışma komisyonu kuruldu.

* Derneğimiz bünyesinde 1 danışma kurulu oluşturuldu.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Derneği’nin bu faaliyetlerini sürdüreceğine ve geleceğe ilişkin planlarını güncelleyeceğine kuşku yoktur. Seçimli genel kurul sonrası sonuç ne olursa olsun kazananın Yetkilendirilmiş Yükümlü Derneği olacağı açıktır. Kâr ve kazanç amacı güdülmeden üstlenilen her görev özveri ile gerçekleştirilerek, sektöre rekabet öncesi işbirliği alanında hizmet vermeye devam edilecektir.

YYS Derneği’nin bugüne kadar gerçekleştirilen seçimli genel genel kurullarında olduğu gibi demokratik bir iklimde görüşler ve eleştiriler dile getirilerek bir sinerji yaratılacağı ve bunun tüm YYS sahibi firmaları etkileyeceği kuşkusuzdur. O gün süreçlerin aktif bir parçası olma sorumluluğunu teşvik ederek, geniş katılımlı, dernek üyelerimize yakışır bir şölen havasında “Olağan Seçimli Genel Kurul” geçireceğimize eminim.