YYS Kapsamında Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylaştırmalar Nelerdir?

 1. Özet Beyana dayalı emniyet ve güvenlik kontrollerinin daha az ve öncelikli yapılması
 2. Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme
 3. Sınır kapılarından öncelikli geçiş

Talebe ve ek şartlara bağlı olmaksızın bütün YY’lerin yararlanabileceği kolaylıklar

Talebe ve ek şartlara bağlı olarak YY’lerin yararlanabildiği kolaylıklar 

 • Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme
 • Daha az ve öncelikli olarak belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulma
 • Eksik belgeyle beyanda bulunabilme
 • Kısmi teminat uygulamasından faydanalabilme
 • Yeşil hattan (taşı üstü dahil) yararlanabilme
 • Eşya türüne göre sınırlama olmaksızın taşıt üstü işlemden yararlanabilme
 • İhracatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamında ihracat yapabilme
 • İzinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi kapsamında taşımacılık yapabilme İthalatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamında ithalat yapabilme
 • Götürü teminat uygulamasından faydalanabilme
 • ATR Dolaşım Belgesi düzenleyebilme
 • Fatura Beyanı ve EUR-MED Fatura beyanı düzenleyebilme