İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni Nedir?

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıdaki ek koşulları karşılamak şartıyla, eşyayı ithalat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ithal işlemlerini uygun bulunan kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

  1. a) YYS-I Statüsüne sahip olmak,
  2. b) Gümrük idaresine teminat vermiş olmak, (500.000 EUR veya azami tutarda Götürü Teminat varsa başka bir teminat verilmez)
  3. c) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

ç) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.