İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Nedir?

Aşağıdaki ek koşulların tümünü sağlamaları şartıyla, firmalara eşyayı ihracat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın kendi tesislerinde gümrük işlemlerini gerçekleştirmek ve söz konusu eşyayı doğrunda sınır gümrük idaresine sevk edebilmek üzere izin verilebilir;

  1. a) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak,
  2. b) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.
  3. c) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.