Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusu sırasında YYS-I veya YYS-II statüleri talep edilebilir mi? YYS olmaya hak kazandıktan sonra ek statü başvurusu yapılabilir mi?

YYS başvurusu ile eş zamanlı olarak YYS-1 veya YYS-2 statüleri talep edebileceği gibi, hâlihazırda YYS sahibi olan firmalar da YYS-I ve YYS-II statüleri için başvuru yapabilir.