YYSD Mevzuat -Gümrük ve Dış Ticaret Bülteni

 Konu: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi konulu 2024/8 sayılı Genelge yayımlandı

Kaynak: BUGÜMDER

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği (11/1/2024 tarihli ve 32426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik)’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi” ve “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi” nin bulunduğu 2024/8 sayılı Genelge yayımlandı.

YYS ile ilgili eklemeler aşağıdaki gibidir.

 

9.3.3 Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri 

Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme İşlemleri için Aranılacak Şartlar:

Antrepo dışında yapılacak elleçleme işlemleri için, eşya sahibi firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip olması ya da aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

Antrepo Dışında Münferiden Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri:

Bu kapsamda gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetlerinde antrepodan çıkan eşyanın 3 ay içerisinde antrepoya geri getirilmesi gerekmektedir. Bu süre, haklı gerekçelerin bulunması durumunda denetleyici gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünce 3 ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Ayrıca elleçleme faaliyetinin Gümrük Yönetmeliğinin 334/4 maddesi kapsamında savunma sanayi ve havacılık sektörüne kullanılan eşyaya ilişkin olması ve söz konusu eşya sahibinin Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip olması halinde, haklı gerekçelerin bulunması koşuluyla, 6 aylık toplam süreye ilave olarak elleçleme izninin verildiği Bölge Müdürlüğünce 6 ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Faaliyetlerine İlişkin Ortak Hükümler:

Elleçleme yapılmak üzere antrepodan geçici çıkışı yapılacak serbest dolaşımda olmayan eşya için tahakkuk edebilecek gümrük vergileri kadar teminat, denetleyici gümrük müdürlüğünce eşya sahibinden istenir. Bu kapsamda, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına haiz eşya sahibinin Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca verilmiş olan götürü teminatı da kullanılabilir.

İlgili mevzuat için tıklayınız