YYS sahibi firmalar, TAREKS risk analizine daha az yönlendirilecek.

Derneğimizin; 2020-4 sayılı TSE denetimler konulu dilekçemizde yer verdiğimiz önerinin, kabulunu sağlayan Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13.11.2020 tarih ve 24545304-553.02 sayılı yazıda, TAREKS sistemi üzerinden yapılan başvurularda, firmanın YYS sertifikasına haiz olması halinde, sertifika sahibi olmayan firmalara kıyasla, risk analizinde ayrıcalıklı uygulamalar sağlanmaktadır denilmektedir.

http://www.yysd.org.tr/upload/media_center/dokuman_1605538795.pdf