YYS- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün E-52856264-106.03 sayılı yazısı

 

Sertifika sahibi firmaların yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında yetkili yargı mercii tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde tesis edilecek işlem konusunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, anılan kişiler hakkında yürütülen kovuşturma sürecinin sonunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi halinde Yönetmeliğin 154üncü maddesi uyarınca gerçekleştirilen sertifikanın askıya alınması işleminin sonlandırılması hususunda yazı ektedir.

İlgili mevzuat için tıklayınız.