Yıllık Faaliyet Raporu Kapsamında Tespit Edilen Aykırılıkların Bildirilmesi

Yıllık faaliyet raporları düzenlendikten sonra cezai bir durum söz konusu ise ilgili Gümrük İdaresine bildirimde bulunulması gerektiğine dair Genelge yayımlanmıştır.

Yıllık Faaliyet Raporu Kapsamında Tespit Edilen Aykırılıkların Bildirilmesi