Yıllık Faaliyet Raporları Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı yazıda Bölge Müdürlüklerine ibraz edilen yıllık faaliyet raporlarının incelendiği, raporlarda kayıtlı beyanname sayıları ile KDS sorgusu neticesinde elde edilen beyanname sayılarında eksiklik ve/veya fazlalık olduğu durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği hakkındaki yazımız ektedir.