Yetkilendirilmiş Yükümlü statü sahibi firmaların TSE süreçlerine ilişkin önerilerimizi ilettik

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ne Yetkilendirilmiş Yükümlü statü sahibi firmaların TSE süreçlerine ilişkin önerilerimizi ilettik.