Yetkilendirilmiş Yükümlü statü sahibi firmalara ait liste güncellendi.

Yetkilendirilmiş Yükümlü statü sahibi firmalara ait liste güncellendi. Sayı 522'ye ulaştı.

http://www.yysd.org.tr/upload/media_center/yys-li-firma.ppt