Yetkilendirilmiş Yükümlü statü sahibi firmalara ait liste güncellendi.

Yetkilendirilmiş Yükümlü statü sahibi firmalara ait liste güncellendi. Sayı 520'ye ulaştı.