Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Elektronik Başvuru İşlemleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü “YYS Elektronik Başvuru İşlemleri” hakkında bir genelge yayımladı.

Genelgede; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin hazırlanan kılavuza göre yürütülmesi gerektiği bildirildi.

01.09.2020 tarihine kadar, başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak başvuru işlemlerinin kağıt ortamında da Gerçekleştirilebileceği ancak bu tarihten sonra sertifika başvuruların elektronik ortamda yapılacağı belirtildi.

2020/17 sayılı Genelge için tıklayınız.

YYS E-Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.