Yetkilendirilmiş Yükümlü Derneğimiz üyeleri, Bir Araya Geldi

15.12.2020 tarihinde üyelerimizin katılımları ile 'Biz Kimiz, Neler Yaptık,Neler Yapacağız' sunumu, projeler için görüş ve öneriler temalı toplantı gerçekleştirilmiştir.
Gelecek için eylem planı oluşturularak, yol haritamızı belirledik. Kapanış; 2021 yılının başta sağlık olmak üzere, ülkemizde ve dünyada sevgi, hoşgörü ve güvenin yılı olmasını temenni edilerek sonlandırıldı.