WCO-AEO Konferansı v.3

25 ila 27 Mayıs tarihinde, Dünya Gümrük Örgütü nezdinde 5.'si düzenlenen AEO Konferansına ait 27. Mayıs toplantı notları ektedir.