WCO-AEO Konferansı v.2

25 ila 27 Mayıs tarihinde, Dünya Gümrük Örgütü nezdinde 5.'si düzenlenen AEO Konferansına ait 26. Mayıs toplantı notları ektedir.