WCO-AEO Konferansı v.1

25 ila 27 Mayıs tarihlerinde, Dünya Gümrük Örgütü nezdinde 5.'si düzenlenen AEO Konferansına ait toplantı notları.