Sanayi Sicil Belgesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Ekli yazıda işletmelerin sanayi siciline kayıt için elektronik ortamda tüm işlemlerini tamamlayıp, elektronik ortamda belgelerini alabildikleri bu nedenle YYS ve OKSB Başvuruları sırasında elektronik sanayi sicil belgelerinin yazı ekindeki kılavuzda belirtildiği şekilde QR kod doğrulaması yoluyla kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

İlgili yazı için pdf doküman