Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler İçin BİLGE Sisteminde Düzenleme.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yazısı. Kağıtsız ihracat beyanname uygulamasında  BİLGE Sisteminde, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edildiği ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmemesi düzenlemesinin, doğrudan "çıkabilir" statüye gelen mavi ve yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin beyannamelerinde de uygulanabilmesi için BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmıştır. Pilot uygulama 22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olup uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.