Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında;


BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan ve beyannamenin belgeler bölümünde ekleneceği beyan edilen halihazırda kağıt ortamında bulunan belgeleri kapsamakta olup Tek Pencere Sisteminde yer alan belgeler (Öm. E-fatura) ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin ve sistem tarafından referans amaçlı olarak istenmemiş olan belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmamaktadır. 
Bu çerçevede, BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek pilot uygulamasının 01.03.2021 tarihine alınmasına karar verilmiş olup uygulamanın seyri takip edilerek 01.04.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.