İzinli alıcı uygulaması kapsamındaki işlemlere ilişkin 'izinli alıcı işlemleri' kılavuzu

İzinli alıcı uygulaması kapsamındaki işlemlere ilişkin 'izinli alıcı işlemleri' kılavuzu yayımlanmıştır.

https://ticaret.gov.tr/data/5efb39d713b876a6184136ce/%C4%B0zinli%20Al%C4%B1c%C4%B1%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20K%C4%B1lavuzu.pdf