İzinli Alıcı Sevk İşlemleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü, “İzinli Alıcı Sevk İşlemleri”  konulu ekli yazıyı yayımladı.


Buna göre izinli alıcı tesisine gelen eşyanın sahibinin YYS-I statüsünün olmaması halinde, eşyanın ithalat işlemleri izinli alıcı tesisinde yapılamayacak. Bu durumda, söz konusu eşyaya ilişkin varış haber etme ve boşaltma işlemlerinin ardından 29.06.2020 tarihli, "İzinli Alıcı İşlemleri" konulu 2020/13 sayılı Genelge eki  kılavuzun 3 üncü bölümünde yer alan "Yönetmeliğin 117’nci Maddesi Kapsamındaki Parsiyel İşlemler" başlığında belirtildiği şekilde işlemlere devam edilmesi gerekmekte olduğu bildirildi. Söz konusu sevk işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için izinli alıcı yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli gönderici yetkisinin de bulunması gerekmekte.