İhtisas Gümrüğü Hakkında

Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifika sahibi firmaların, ihtisas gümrüğü uygulamalarından müstesna tutulması hakkında Ticaret Bakanlığına talepte bulunulmuştur.