Gümrükler Genel Müdürlüğü ön izleme ve yerinde izlemeler hakkında yazı yayımladı.

Ön izleme süreçleri: Başvuru evraklarının sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki 60 aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen 1. Ayın sonundan itibaren 15 iş günü içinde başvuru gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

Yerinde izleme süreçleri: EK-2 soru formunun, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki altmış aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar başvuru gerçekleştirmesi gerekmektedir.