Gümrükler Genel Müdürlüğü izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem görecek ihracat beyannamelerinin muayene ve hat işlemlerine ilişkin Genelge yayımladı.

Genelgede kağıtsız ihracat uygulamasıyla birlikte beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresi ile gerekmesi halinde eşyanın fiziki olarak muayene edileceği gümrük idaresinin ayrıştırılabilmesinin mümkün hale geldiği ve nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla gümrük idaresine gelmeksizin açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşyanın herhangi bir transit beyanı yahut mühür tatbiki gerekmeksizin firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilebileceği ve akabinde yurtdışına sevk edilebileceği belirtilmektedir.