Gümrük Yönetmeliğinin transit ve antrepo rejimlerine ilişkin bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı.

Yönetmeliğe Transit rejimine konu eşyayı hareket idaresine sunmaksızın transit işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişilere izinli gönderici yetkisi verilebileceğine ilişkin yeni bir madde eklendi. (Yürürlük 01.01.2022)

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümleri uyarınca hâlihazırda tanınmış olan izinli gönderici yetkisi ve tesis yetkilendirmeleri 31/12/2023 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak. Mevcut yetki sahipleri, Gümrük Yönetmeliği uyarınca yapılacak başvuruları sonuçlandırılıncaya kadar Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin izinli göndericiye ilişkin hükümlerine tabi olacak.