Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda güncel imza sirküleri aslı ya da örneği aranmayacak.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda güncel imza sirküleri aslı ya da örneği aranmayacak.

Açıklama

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda güncel imza sirküleri aslı ya da örneği aranmayacak.

1 seri nolu Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında imza sirküleri kaldırıldı.

Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Basitleştirme izni başvuruları geçici depolama yeri açıp işletme izni başvuruları ve yatırım izni başvurularında imza sirküleri aranmayacak; gümrük müşavirlerinin derneklerine bildirdikleri bilgi ve belgelerle ilgili olan değişiklikler içerisinde imza sirküleri yer almayacak.

6 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin başvuruda imza sirküleri aranmayacak.

5 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin başvuruda imza sirküleri aranmayacak.

3 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişikle Ham petrol, benzin, motorin, nafta, fuel-oil, gazyağı ve jet yakıtının transitini yapacak firmanın izin başvurusunda imza sirküleri aranmayacak.

4 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Kapsamlı teminat izin başvurularında, kapsamlı teminatta indirim hakkı başvurularında imza sirküleri kaldırılmış; Kapsamlı Teminat ve Teminattan Vazgeçme İzni Başvuru Formunda yer alan ekli belgelerden de imza sirküleri çıkarılmıştır.

1 seri nolu Tır İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Taşıt onay belgesi başvurusunda dilekçe ekinde yer alan belgelerden İmza sirküleri kaldırıldı.

2 seri nolu Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinin Tecil ve Taksitlendirme Talep Formuna ek belgelerden İmza Sirküleri aslı/onaylı örneği kaldırıldı.

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; mağaza veya depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerden, ön izin başvurusu sırasında İmza sirküleri aranmayacak.

 

–– Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 3)

–– Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 8)

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 10)

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 11)

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 11)

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 12)

–– Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)