Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik

https://www.ticaret.gov.tr/duyurular/gumruk-islemlerinin-kolaylastirilmasi-yonetmeliginde-degisiklik


Ticaret Bakanlığı Duyurusu;


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firmalar arasında ihracat odaklı ayrıştırmaya gidildi.
Ticaret Bakanlığının, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firmalar arasında ihracat odaklı ayrıştırmaya gidildi.


Değişiklikle, söz konusu statüye sahip firmaların faydalandıkları kolaylıkların artırılarak daha etkili hale getirilmesi ve mevcut süreçlerin gözden geçirilerek iyileştirilmesi, böylece bu firmaların hız ve maliyet avantajı kazanarak uluslararası rekabette daha güçlü bir hale gelmeleri hedeflendi.


Bu kapsamda, ihracat yapan imalatçı firmalara daha fazla kolaylık sağlanması, diğer firmalara göre daha az muayene ve belge kontrolüne tabi tutulmaları, üretime katkı sağlayacak girdilerin gümrük işlemlerinin firma tesislerinde daha kolay şekilde gerçekleştirilmesi yönünde düzenleme yapıldı.


Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasında (YYS) ihracat odaklı ayrıştırma yapılarak, YYS-I ile YYS-II statüleri düzenlendi. Buna göre, imalatçı olan, son bir yılda en az 5 milyon dolar tutarında ihracat yapmış olan ve en az 50 işçi çalıştıran firmalara YYS-I statüsü, imalatçı olan, son bir yılda en az 1 milyon dolar tutarında ihracat yapmış olan ve en az 30 işçi çalıştıran firmalara ise YYS-II statüsü tanınacak.
Bu statülere sahip, ihracat yapan imalatçı firmalara daha fazla kolaylık sağlanması, üretime katkı sağlayacak girdilerin gümrük işlemlerinin firma tesislerinde gerçekleştirilmesi ve diğer firmalara göre daha az muayene ve belge kontrolüne tabi tutulmaları amaçlandı.


Kaynak: www.ticaret.gov.tr