Bölge Müdürlüklerine İbraz Edilen Yıllık Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında yer alan beyanname adetleri ile KDS sistemi beyanname adetlerindeki tutarsızlık hakkında ekli yazı yayımlanmıştır.