Virüsün Etkilerinin Ülkemizde En Aza Düşürülmesine Yönelik Olarak Derneğimizin Önerisi Bakanlığa Dilekçe ile Sunulmuştur.

Virüsün etkilerinin ülkemizde en aza düşürülmesine yönelik olarak Derneğimizin önerisi Bakanlığa dilekçe ile sunulmuştur.

Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği talebi hakkında.