Yetkilendirilmiş Yükümlü statü sahibi firmaların TSE süreçlerine ilişkin önerilerimizi ilettik

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ne Yetkilendirilmiş Yükümlü statü sahibi firmaların TSE süreçlerine ilişkin önerilerimizi ilettik. 

YYS Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey