Üye Olma Prosedürü

Üye olmak için istenilen belgeler aşağıdaki gibidir.

Öncelikle aşağıda yer alan Yönetim Kurulu kararı ile birlikte dilekçe-form doldurularak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Not: Karar alındıktan sonra noter onayına gerek bulunmamaktadır. Dilekçe ile birlikte form doldurularak ıslak imzalı olması ve imza sirküleri eklenerek tarafımıza gönderilmesi yeterlidir.

Üye Olma Prosedürü için tıklayınız.

YYS Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey