Our Collaborations

Republıc Of Turkey Mınıstry Of Trade

TR. Ministry of Industry and Technology

T.R. Ministry of Industry and TechnologyUluslararası Gümrük ve Lojistik Yetkilendirilmiş Yükümlüler (AEO) Birliği