Tahlile tabi dökme eşya ithalinde YYS ve OKS 42/A firmalarının işlemleri

GY 196/1-a bendi kapsamında yer alan GTİP’lerden dökme olarak gerçekleştirilenlerin ithalat işlemlerinde uygulama birliğinin sağlanmasını teminen YYS ve OKS 42/A firmalarının da mezkûr işlemlerinin doğrudan kırmızı hatta sevk edilmesini sağlayacak düzenleme yapılmıştır. Diğer taraftan YYS ve OKS firmalarının 0804 kodlu emsal raporu beyan etmeleri halinde 39.01-39.15 tarife pozisyonlarından dökme olarak gerçekleştirecekleri ithalat işlemlerinin kırmızı hatta sevk edilmemesi sağlanmıştır.