İzinli Gönderici Sınır Gümrük İşlemleri Genelgesi

İzinli gönderici kapsamında tescil edilen transit beyannamelerinin sınır gümrük idaresindeki işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin 2021/28 sayılı Genelge yayımlandı.

Genelgede İzinli gönderici uygulaması kapsamında, bir araçta birden fazla transit beyannamesi kapsamı ihracat eşyası bulunması halinde bazı durumlarda fiili ihracat gerçekleşmesine rağmen araç üzerindeki bazı transit beyannamelerinde açmaları yapılmış olan ihracat beyannamelerinin kapanmadığı, bu nedenle zaman kaybı yaşandığı belirtilmiştir.

Konuya ilişkin olarak, izinli gönderici yetkisi bulunan kişiler tarafından kullanılmak üzere, bir araç üzerinde birden fazla transit beyannamesinin bulunması halinde, tüm transit beyannamelerine ilişkin işlemlerin tek seferde tamamlanarak aracın gümrüklü sahadan çıkışının gerçekleştirilmesi ve ilgili ihracat beyannamelerinin eksiksiz bir şekilde kapanması için, ilgili aracın plaka bilgileri ve araca bağlı tüm transit beyannamelerinin önceden bildirilmesine imkân sağlayacak bir web servis oluşturulduğu belirtilmiştir.