Kapanmış beyannamelerde düzeltme

Kapanmış beyannamelerde düzeltme (Gümrük Kanunun 73/2.Maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 121/4.-Gümrük işlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliğinin 161/A maddeleri istinaden yapılan başvurularda )